Türkiye'de Evlilik İşlemleri

Yurt dışı nüfus olaylarından sorumlu nüfus idaresi Almanya’da yaşamayan Almanların, Türkiye’de meydana gelen doğum, ölüm, evlenme ile ilgili işlemleri yapmaktadır. T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün (NVİ) web sayfasında da evlenme, boşanma ve yabancı boşanma kararlarının Türkiye’de tanıma ve tenfizine dair detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. 

Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunu’na göre yapılan evlilikler Almanya’da tanınmaktadır. Ancak aile/evlilik cüzdanları tanınmamaktadır. Evlilik cüzdanlarına dair detaylı bilgiye sayfamızın devamından ulaşabilirsiniz. Almanya’nın Türkiye’deki temsilciliklerinde görevli bir memur huzurunda evlilik yapılamamaktadır. Türkiye’de belediyelere bağlı evlendirme memurluğunda görevli evlendirme memurunun yanı sıra Türkiye’de nüfus idaresi müdürleri de nikah kıyma yetkisine sahiptir. 29.04.2006 tarihinden sonra eşlerden birinin yabancı uyruklu olması halinde (örn. Alman ise) nikahın muhtarlar tarafından kıyılması mümkün değildir. 

 

Evlenme Ehliyet Belgesi

Almanya Federal Cumhuriyeti vatandaşı ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Türkiye’de evlilik gerçekleştirmek istemeleri halinde,  Alman uyruklu taraf, 05.09.1980 tarihli evlenme ehliyet belgesinin düzenlenmesine ilişkin sözleşmeye bağlı olarak hazırlanmış, uluslararası geçerliliği olan bir evlenme ehliyet belgesini ibraz etmelidir. Evlenme ehliyet belgesi başvuru formunu buradan indirebilirsiniz.

Türkiye’de Evlilik İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

Almanya ve Türkiye vatandaşlarının evlilik işlemleri için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

  1. Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı (sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerlidir).

  2. Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı fotokopisi (sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerlidir).

  3. Nüfus kayıt örneği (Nüfus müdürlüklerinden temin edilebilmektedir, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerlidir).

  4. Devlet hastanesinden temin edilen sağlık kurulu raporu

  5. 5 (beş) adet vesikalık fotoğraf (altı aydan eski olmayan, renkli, güncel).

  6. Alman vatandaşlarının, Federal Almanya Cumhuriyeti yasalarına göre evlenmesinde engel olmadığını belgeleyen evlenme ehliyet belgesi (Alman vatandaşı için geçerlidir).

  7. Noter onaylı tercümesiyle birlikte pasaport (Alman vatandaşları için geçerlidir).

NOT: Alman vatandaşın Türkçe bilmemesi durumunda, nikah esnasında yeminli tercümanın hazır bulundurulması gerekmektedir.

Evlilik Yoluya Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı

5901 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık Kanunu´nun 16. maddesine göre: Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile evlenme, kendiliğinden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını bahşetmemektedir. Ancak evlilik sebebiyle vatandaşlık kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişiler; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla evlilik halleri, fiilen birlikte yaşamaları kesintisiz olarak en az 3 (üç) yıldan beri devam ediyorsa, yurt içinde en büyük mülki idare amirliklerine, yurt dışında ise bulundukları bölgenin bağlı olduğu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarına yazılı olarak vatandaşlık taleplerini iletebilirler. Vatandaşlık başvurusu üzerine İçişleri Bakanlığınca yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda, aranan şartları karşılayan kişiler, bu durumun tespitine ilişkin karar tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanırlar.

Dikkat: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına başvuracak Alman vatandaşı ise, Alman Vatandaşlık Kanunu’nun 25/1 maddesine göre kendiliğinden Almanya vatandaşlığını kaybetmektedir. Alman vatandaşlığının korunmasına ilişkin iznin alınmış olması halinde, Alman vatandaşlığı kaybedilmemektedir. Dileyen başvuru sahipleri bununla ilgili detaylı bilgilere Almanya Vatandaşlık Mevzuatı’ndan erişebilirler.

Türkiye Cumhuriyeti Evlilik Cüzdanı ve Evlilik Kayıt Örneği

Türkiye’de nikah kıyıldıktan sonra evlendirme memuru tarafından uluslararası geçerliliği bulunan bir  Evlilik cüzdanı verilmektedir. Evlilik cüzdanı 12.09.1974 tarihli CIEC Antlaşması temelinde düzenlenmektedir. Fakat Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından tanınmamaktadır, zira Almanya Federal Cumhuriyeti CIEC Antlaşması’na taraf değildir. Bu durumda evliliği Almanya’da belgelendirebilmek için birkaç adet uluslararası geçerliliği bulunan bir evlilik kayıt örneğinin (Formül B) tanzim ettirilmesi gerekmektedir. Evlilik nüfus kayıtlarına işlendikten sonra herhangi bir nüfus müdürlüğünden evlilik kayıt örneği temin edilebilmektedir.  Bu belge Almanya Federal Cumhuriyeti’nin de taraf olduğu “nüfus kayıtlarından çok dilli örneklerin çıkarılmasına ilişkin 08.09.1976 tarihli sözleşme” temelinde düzenlenmektedir.  

Duyurular

Almanya Konsolosluğu 2022 Tatil Günleri

Almanya’nın Türkiye’de bulunan tüm dış temsilcilikleri Türkiye ve Almanya Federal Cumhuriyeti resmi tatil günlerinde  ziyaretçil...
2023-08-07 10:22:26

Almanya konsolosluğu Noel’de ve yılbaşında kapalı olacak

Almanya konsolosluğu Noel’de ve yılbaşında kapalı olacak. Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Türkiye’de faaliyet gösteren temsilcilikleri T...
2023-08-02 11:59:33

Consultation for Germany

Consultation for Germany, bir Knight SP ailesi üyesidir. Consultation for Germany; Türkiye’ de bulunan Almanya Konsoloslukları, Büyükelçil...
2023-08-02 11:59:03

Almanya Schengen vizesi hakkında bilgi

Almanya Schengen vizesi hakkında bilgi detayına ilgili vize sayfasından da erişebilirsiniz. Almanya Schengen vize işlemleri Almanya Büyükelçil...
2023-08-02 11:52:43
Tüm Duyurular
Türkiye'de Evlilik İşlemleri