Türkiye Oturum ve Çalışma İzni

Almanya Vatandaşlarının İkamet ve Çalışma İzinleri

Almanya Vatandaşlarının Türkiye de yabancılık çekmemeleri için, Yabancılar Şubesi, randevu alma, refakatcı danışmanlık alabileceğiniz ve işlemlerinizi klavuzlar sayesinde doğru sonuçlandırabileceğiniz web siteleridir.

Yabancıların çalışma izinleriyle alakalı Almanya ile ilgili Türkiye de Çalışma Bakanlığı na bağlı çalışma izni başvuruları için aşağıda belirttiğimiz web sitelerinden ulaşabilirsiniz.Alman vatandaşlarının Türkiye deki çalışma izinleri, süreli çalışma izni, süresiz çalışma izni, bağımsız çalışma izni, istisnai çalışma izni, ev işleri, evlilik çalışma izni, eğitim sektörü, havacılık sektörü, eğlence sektörü, eğitim sektörü gibi bir çok dalda size rehberlik ve danışmanlık edecek klavuz siteleridir.

Yabancıların Türkiye de oturma ve çalışma izinleri

Yabancıların ikamet tezkeresi

Yabancıların randevu sistemi

Yabancılar Mevzuatı

Yabancıların vatandaşlık hizmetleri

Yabancının mülk edinme kanunu

Almanya Vatandaşları İçin Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzinleri

 

4817 sayılı Türkiye’de yabancıların çalışma izni hakkında ki kanun gereği, yabancıların Türkiye’de fevri ve bir kuruma bağlı olarak çalışabilmesi için çalışma izni alması gerekmektedir. Çalışma süresi 1 ayı geçmeme ve çalışma bakanlığının onayını alma koşulu ile işe başladıktan 1 ay sonra da çalışma izni alınabilmektedir. Başvuru işlemleri online veya posta yoluyla olmak üzere 6 iş günü içerisinde yapılmalıdır.

Almanya Vatandaşlarının Türkiye’de Çalışma İzni Başvuru Yeri

Türkiye’ye çalışma amacıyla gelen Almanya vatandaşları için çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yabancıların Çalışma İzinleri Daire Bakanlığı’na yapılan müracaatla gerçekleşmektedir. Yapılan başvurular ise yurt içi ve yurt dışı başvurularına göre değişiklik gösterecektir.

Çalışma İzni İptali

Türkiye’de çalışan Almanya vatandaşlarının ilgili mercilerin mevzuat ve düzenlemelerine aykırı olarak çalışması ya da Almanya çalışma izin talep dilekçesinde eksik, sahte veya yanlış bilgi, belge verildiğinin tespit edilmesi halinde bakanlıkça verilen çalışma izni iptal edilir.

 

Oturum ve Çalışma İzni Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 

Almanya Vatandaşları Çalışma İznini Nasıl Alır?

 

Türkiye’de çalışacak olan Almanya vatandaşları oturum izni olarak bilinen ikamet teskeresi almaları ve akabinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurarak yabancılar çalışma izni almaları kanuni bir zorunluluktur.

Çalışma izni almak isteyen Almanya vatandaşları, kendi ülkelerinde bulunan Almanya - Türkiye Konsolosluklarına başvuru yaparak, çalışma izni işlemlerini başlatabilirler.

Türkiye’de çalışacağı kurum veya işveren ise gerekli belgeleri hazırlamalıdır.

 

Yurt dışından Çalışma İzni Başvurusu Yapılabilir mi?

 
Yurtdışından çalışma izni için başvuru yapılabildiği gibi, Almanya vatandaşları ülkelerinde bulunan Türkiye temsilciliklerine online olarak çalışma izni için müracaat da bulunabilirler.
Çalışma İzni Çeşitleri?
4817 sayılı yabancıların çalışma izni hakkında kanuna ve bu kanunun uygulama yönetmeliğine göre, Almanya vatandaşları alacakları çalışma izni ile bir işveren yanında bağımlı çalışabilecekleri gibi, bağımsız kendi kuracağı işte de çalışabilirler. Buna göre çalışma izninin 3 gurupta verilmesi düşünülerek düzenleme yapılırken süreli çalışma izni, süresiz çalışma izni ve bağımsız çalışma izni bu yeni düzenlemelerdir.
 
 
İlk Çalışma İzni Başvurusunda Bulunacak Olan Almanya Vatandaşlarından İstenen Evrak ve Belgeler
 
Türkiye’de çalışacak olan Almanya vatandaşlarından istenen evraklar çalışma izin çeşitliliğine göre değişiklik gösterecektir.
 
Almanya Uyruklu Personel İstihdam Edecek Kurum ve Kuruluştan İstenen Belgeler
 
Almanya vatandaşı istihdam edecek kurum ve kuruluşlar çalışanının, talepte bulunduğu iznin türüne göre istenen belgelerde değişiklik gösterecektir.
 
 
Çalışma İzni Başvurusunun Reddedilmesi Halinde Başvurulacak Yasal Yollar
 
Türkiye’de çalışan Almanya vatandaşları çalışma izin başvurusunun reddedilmesi halinde başvuru yapabileceği yasal yol, Almanya vatandaşı veya Almanya vatandaşının muhatap olduğu işvereni 30 gün içerisinde bakanlığa itirazda bulunma hakkına sahiptir.
Çalışma Bakanlığı itirazı yerinde bulmaması ve ret kararında direnmesi halinde ilgililer kararın kendilerine tebliğinden itibaren 60 gün içersinde idare mahkemesine iptal davası açma hakkına sahiptirler.
 
 
Çalışma İzin Belgesi Geçerliliğini Nasıl Kaybeder?
 
Almanya vatandaşlarının çalışma izin belgeleri birçok gerekçe ile hükmünü kaybedebilir.
ikamet teskeresinin geçerlilik süresinin uzatılmaması halinde,
pasaport geçerlilik süresinin uzatılmaması halinde,
Yine sorumluluğunu yerine getirmeyip kesintisiz olarak 6 aydan fazla yurtdışında kalması durumunda Almanya vatandaşları çalışma izin belgesi geçerliliğini kaybedecektir.
 
 
Çalışma İzni Süresini Nasıl Uzatabilirim?
 
Almanya vatandaşları, Türkiye’de çalışma izin süresini uzatmak için çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na doğrudan izin bitiminden itibaren 15 günlük bir sürede yapılmalıdır.
Almanya vatandaşları, Türkiye’de çalışma izin süresini uzatmak aynı görev ve aynı işyeri için istenebilmektedir. Bu şartlarda yabancı çalışma süresi 3 yıl daha uzatılabilir.
 
 
TC. Vatandaşı İle Evli Olan Almanya Vatandaşlarının Çalışma İzni Almasına Gerek Var mı?
 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan Almanya vatandaşlarının çalışma izni alması gerekmektedir. İkamete ilişkin süre koşulu aranmazken, Türkiye’de kanuni olarak bulunanlar, doğrudan bakanlığa çalışma izni başvurusunda bulunmalıdırlar.
Evli kalınan süre üç yılı doldurmamış ve evlilik sona ermiş olabilir. Evliliğin aile birliği kurmak amacıyla yapılmadığının tespit edilmesi halinde ise çalışma izni belgesi geçerliliğini kaybedecektir. Bu tip bir özellik taşıyan belge ile çalışmaya devam edilmesi, kaçak çalışma ve çalıştırma kapsamında değerlendirilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Almanya vatandaşlarına verdiği çalışma izin belgelerine konuyla ilgili açıklama belirtecektir.
 

Almanya Vatandaşlarının Türkiye de İkamet ve Çalışma İzinleri

Almanya Vatandaşlarının Türkiye de yabancılık çekmemeleri için, Yabancılar Şubesi, randevu alma, refakatcı danışmanlık alabileceğiniz ve işlemlerinizi klavuzlar sayesinde doğru sonuçlandırabileceğiniz web siteleridir.

Yabancıların çalışma izinleriyle alakalı Almanya ile ilgili Türkiye de Çalışma Bakanlığı na bağlı çalışma izni başvuruları için aşağıda belirttiğimiz web sitelerinden ulaşabilirsiniz.Alman vatandaşlarının Türkiye deki çalışma izinleri, süreli çalışma izni, süresiz çalışma izni, bağımsız çalışma izni, istisnai çalışma izni, ev işleri, evlilik çalışma izni, eğitim sektörü, havacılık sektörü, eğlence sektörü, eğitim sektörü gibi bir çok dalda size rehberlik ve danışmanlık edecek klavuz siteleridir.

Yabancıların Türkiye de oturma ve çalışma izinleri
Yabancıların ikamet tezkeresi
Yabancıların randevu sistemi
Yabancılar Mevzuatı
Yabancıların vatandaşlık hizmetleri
Yabancının mülk edinme kanunu

Almanya Vatandaşları İçin Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzinleri

4817 sayılı Türkiye’de yabancıların çalışma izni hakkında ki kanun gereği, yabancıların Türkiye’de fevri ve bir kuruma bağlı olarak çalışabilmesi için çalışma izni alması gerekmektedir. Çalışma süresi 1 ayı geçmeme ve çalışma bakanlığının onayını alma koşulu ile işe başladıktan 1 ay sonra da çalışma izni alınabilmektedir. Başvuru işlemleri online veya posta yoluyla olmak üzere 6 iş günü içerisinde yapılmalıdır.
Almanya Vatandaşlarının Türkiye’de Çalışma İzni Başvuru Yeri
Türkiye’ye çalışma amacıyla gelen Almanya vatandaşları için çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yabancıların Çalışma İzinleri Daire Bakanlığı’na yapılan müracaatla gerçekleşmektedir. Yapılan başvurular ise yurt içi ve yurt dışı başvurularına göre değişiklik gösterecektir.

Çalışma İzni İptali

Türkiye’de çalışan Almanya vatandaşlarının ilgili mercilerin mevzuat ve düzenlemelerine aykırı olarak çalışması ya da Almanya çalışma izin talep dilekçesinde eksik, sahte veya yanlış bilgi, belge verildiğinin tespit edilmesi halinde bakanlıkça verilen çalışma izni iptal edilir.

Oturum ve Çalışma İzni Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Almanya Vatandaşları Çalışma İznini Nasıl Alır?

Türkiye’de çalışacak olan Almanya vatandaşları oturum izni olarak bilinen ikamet teskeresi almaları ve akabinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurarak yabancılar çalışma izni almaları kanuni bir zorunluluktur.Çalışma izni almak isteyen Almanya vatandaşları, kendi ülkelerinde bulunan Almanya - Türkiye Konsolosluklarına başvuru yaparak, çalışma izni işlemlerini başlatabilirler.Türkiye’de çalışacağı kurum veya işveren ise gerekli belgeleri hazırlamalıdır.

Yurt dışından Çalışma İzni Başvurusu Yapılabilir mi?

Yurtdışından çalışma izni için başvuru yapılabildiği gibi, Almanya vatandaşları ülkelerinde bulunan Türkiye temsilciliklerine online olarak çalışma izni için müracaat da bulunabilirler.

Çalışma İzni Çeşitleri?

4817 sayılı yabancıların çalışma izni hakkında kanuna ve bu kanunun uygulama yönetmeliğine göre, Almanya vatandaşları alacakları çalışma izni ile bir işveren yanında bağımlı çalışabilecekleri gibi, bağımsız kendi kuracağı işte de çalışabilirler. Buna göre çalışma izninin 3 gurupta verilmesi düşünülerek düzenleme yapılırken süreli çalışma izni, süresiz çalışma izni ve bağımsız çalışma izni bu yeni düzenlemelerdir.

İlk Çalışma İzni Başvurusunda Bulunacak Olan Almanya Vatandaşlarından İstenen Evrak ve Belgeler

Türkiye’de çalışacak olan Almanya vatandaşlarından istenen evraklar çalışma izin çeşitliliğine göre değişiklik gösterecektir.
Almanya Uyruklu Personel İstihdam Edecek Kurum ve Kuruluştan İstenen Belgeler
Almanya vatandaşı istihdam edecek kurum ve kuruluşlar çalışanının, talepte bulunduğu iznin türüne göre istenen belgelerde değişiklik gösterecektir.

Çalışma İzni Başvurusunun Reddedilmesi Halinde Başvurulacak Yasal Yollar

Türkiye’de çalışan Almanya vatandaşları çalışma izin başvurusunun reddedilmesi halinde başvuru yapabileceği yasal yol, Almanya vatandaşı veya Almanya vatandaşının muhatap olduğu işvereni 30 gün içerisinde bakanlığa itirazda bulunma hakkına sahiptir.Çalışma Bakanlığı itirazı yerinde bulmaması ve ret kararında direnmesi halinde ilgililer kararın kendilerine tebliğinden itibaren 60 gün içersinde idare mahkemesine iptal davası açma hakkına sahiptirler.

Çalışma İzin Belgesi Geçerliliğini Nasıl Kaybeder?

Almanya vatandaşlarının çalışma izin belgeleri birçok gerekçe ile hükmünü kaybedebilir.ikamet teskeresinin geçerlilik süresinin uzatılmaması halinde,pasaport geçerlilik süresinin uzatılmaması halinde,Yine sorumluluğunu yerine getirmeyip kesintisiz olarak 6 aydan fazla yurtdışında kalması durumunda Almanya vatandaşları çalışma izin belgesi geçerliliğini kaybedecektir.

Çalışma İzni Süresini Nasıl Uzatabilirim?

Almanya vatandaşları, Türkiye’de çalışma izin süresini uzatmak için çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na doğrudan izin bitiminden itibaren 15 günlük bir sürede yapılmalıdır.Almanya vatandaşları, Türkiye’de çalışma izin süresini uzatmak aynı görev ve aynı işyeri için istenebilmektedir. Bu şartlarda yabancı çalışma süresi 3 yıl daha uzatılabilir.

TC. Vatandaşı İle Evli Olan Almanya Vatandaşlarının Çalışma İzni Almasına Gerek Var mı?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan Almanya vatandaşlarının çalışma izni alması gerekmektedir. İkamete ilişkin süre koşulu aranmazken, Türkiye’de kanuni olarak bulunanlar, doğrudan bakanlığa çalışma izni başvurusunda bulunmalıdırlar.Evli kalınan süre üç yılı doldurmamış ve evlilik sona ermiş olabilir. Evliliğin aile birliği kurmak amacıyla yapılmadığının tespit edilmesi halinde ise çalışma izni belgesi geçerliliğini kaybedecektir. Bu tip bir özellik taşıyan belge ile çalışmaya devam edilmesi, kaçak çalışma ve çalıştırma kapsamında değerlendirilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Almanya vatandaşlarına verdiği çalışma izin belgelerine konuyla ilgili açıklama belirtecektir.

Almanya Konsolosluğu resmi web sitesi: www.ankara.diplo.de

Duyurular

Almanya Konsolosluğu 2022 Tatil Günleri

Almanya’nın Türkiye’de bulunan tüm dış temsilcilikleri Türkiye ve Almanya Federal Cumhuriyeti resmi tatil günlerinde  ziyaretçil...
2023-08-07 10:22:26

Almanya konsolosluğu Noel’de ve yılbaşında kapalı olacak

Almanya konsolosluğu Noel’de ve yılbaşında kapalı olacak. Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Türkiye’de faaliyet gösteren temsilcilikleri T...
2023-08-02 11:59:33

Consultation for Germany

Consultation for Germany, bir Knight SP ailesi üyesidir. Consultation for Germany; Türkiye’ de bulunan Almanya Konsoloslukları, Büyükelçil...
2023-08-02 11:59:03

Almanya Schengen vizesi hakkında bilgi

Almanya Schengen vizesi hakkında bilgi detayına ilgili vize sayfasından da erişebilirsiniz. Almanya Schengen vize işlemleri Almanya Büyükelçil...
2023-08-02 11:52:43
Tüm Duyurular
Oturum ve Çalışma İzni