iDATA

iDATA  Nedir?

iDATA Almanya vizesi başvurularını Almanya Konsolosluğuna ileten aracı kurumdur. iDATA vize başvuru merkezi Almanya ve İtalya konsolosluklarına yapılan 90 (doksan) gün veya daha kısa süreli başvuruları kabul eden ve bu ülke konsoloslukları tarafından bu işlem için yetkilendirilmiş tek kurumdur. Almanya ve İtalya Konsolosluğunun yetkilendirdiği idata, kısa süreli Almanya ve İtalya (Schengen) vizesi başvurularının yapıldığı aracı firmadır. İbraz edilen belgelerde herhangi bir eksiklik veya beyan yanlışlığı olmaması için idata gerekli aktarım sürecinde hizmet vermektedir. iData vize başvurusu randevu sistemi ile yapılmaktadır. iData’nın sırayla verdiği randevu günü ve saatinde başvuru sahibinin idata vize başvuru merkezinde bulunması gerekmektedir. Almanya vizesi başvuru sahipleri idata’ya başvuru evraklarını teslim ettikten ve biyometri prosedürünü tamamladıktan sonra, Almanya vizesi değerlendirme sürecine geçer. Almanya  vizesi başvuru işlemlerinde belgelerde beyan edilen bilgilerin birbirleriyle çelişkili olmamasına dikkat edilmelidir.  

Turistik seyahat amacıyla yapacağınız Almanya vize başvurusu için yukarıda sıralanan belgelerin ibrazı gerekmektedir. Seyahate katılacak herkes için (küçük çocuklar için de) ayrıca Almanya vizesi  başvurusunda bulunulması gerekir. Evrakların ibraz edilmemesi durumunda başvurunuz ancak eksik evrak dilekçesinin imzalanmasıyla kabul edilir. Gerek duyulması halinde, Almanya Konsolosluğu ek evrak talebinde bulunabilir. 

Belirli bir maddi geliri olmayanlar (öğrenciler, ev hanımları vs.), kendilerine sponsor olan 1. dereceden yakınlarından istenen evrakları da Almanya vize başvuru dosyasına eklemedirler. 1. dereceden yakını tarafından desteklenecek başvuru sahibi, ıslak imzalı ve okunaklı bir dilekçeyi ve Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği aslı da ibraz edilmelidir. 

Şahsi başvururlar dışında kişiler veya acenteler ile evraklar iDATA'ya getirildiğinde pasaport sahibi tarafından ıslak imzalı ''pasaport teslim vekaletnamesi'' gerekmektedir. Reşit olmayan çocuklar için ''pasaport teslim vekaletnamesi''ni yasal velisi/velileri ıslak imzalı olarak ibraz etmelidirler. 18 yaşını dolduran herkesin kendisi başvuruda bulunması gerekmektedir. Reşit olmayanlarda ise velayet sahibi başvuru evrakını imzalar.

Schengen Vizesi ile 180 günlük zaman diliminde 90 günü geçmeyecek şekilde Schengen Bölgesine kısa süreli seyahatler yapılabilir. Bu hesapla, iki yıllık bir vize (C 2) ile 4 kez 90 günlük seyahatte bulunulabilir, fakat en geç kesintisiz 90 günün sonunda Schengen Bölgesinden çıkış yapılmalıdır. Başta ziyaret, turistik veya ticari seyahatler için alınması gereken doğru vize Schengen Vizesi´dir.

Seyahatinizden en geç 15 gün öncesinden başvuruda bulunmanız gerekir. Başvuru evrakının iDATA´dan Vize Bölümüne teslim edilmesi ve oradan tekrar geri gönderilme süreleri uzayabilir. Ramazan Bayramı veya Kurban Bayramı öncesinde veya Almanya´nın dini Bayramları olan Paskalya veya Noel Bayramı öncesinde işlem süreleri uzayabilir.

25 Eylül 2014´ten beri Schengen vize başvurusunda da 12 yaşını doldurmuş başvuru sahiplerinden parmak izi alınması gerekmekte. Bu nedenle iDATA vize başvurularını sadece randevuyla almaktadır. Acil durumlarda (acil iş seyahati, tedavi, ölüm gibi durumlar) randevusuz da iDATA şubelerine başvurabilirsiniz.

Eğer işiniz gereği veya ailevi nedenlerden ötürü sık sık veya düzenli olarak Almanya´ya gitmek zorundaysanız uzun süreli vize talebinde bulunmanız ve bunun için gerekli belgeleri ibraz etmeniz tavsiye olunur.

Tüm iDATA-büroları, Türkiye’de ikamet ettiğiniz il veya ilçeden bağımsız olarak olarak, vize başvurunuzu kabul etmektedir. Başvurunuz iDATA tarafından ikamet ettiğiniz il ve ilçedeki yetkili diplomatik temsilciliğin vize bölümüne iletilecektir.
Örnek: Almanya İstanbul Başkonsolosluğu görev bölgesi dahilinde ikamet etse de Antalya'da tatilde veya kısa süreli seyahatte olanlar, Almanya vize başvurusunu Antalya’daki iDATA-bürosuna teslim edebilir. Söz konusu başvuru, işleme alınmak üzere Almanya İstanbul Başkonsololuğu’na iletilmektedir. Kişinin Almanya  vize başvurusu kurye ile İstanbul’a gönderilmektedir, bu tip başvurularda nakil süresinin işlem sürecini uzatacağı dikkate alınmalıdır.

 

Parmak İzi (Schengen) Prosedürü;

28 Schengen ülkesi, 25 Eylül 2014 tarihinden itibaren, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ve Türkiye’de ikamet izni sahibi üçüncü ülke vatandaşlarını Schengen biyometrik prosedürüne tabi tutmuştur. Biyometri (parmak izi) uygulaması Avrupa Vize Bilgi Sistemi (VIS) için kullanılmaktadır. Parmak izi, vize evraklarının teslim gününde idata tarafından alınmaktadır. 
Vize başvuru sürecinde, Almanya vizesi başvuru sahipleri ikamet adresine en yakın idata ofisinde Avrupa Vize Bilgi Sistemi biyometrik veri uygulamasına tabi olarak parmak izi vermektedirler. 25 Eylül 2014  tarihinden sonra Schengen ülkelerine seyahat etmek için parmak izi vermiş olan kişiler, 5 yıl süreyle Schengen ülkelerine yapacakları seyahatlerdeki VIS prosedüründen, parmak izinin geçerliliğini koruduğunun teyit edilmesi şartıyla muaf tutulmuşlardır. Önceden bir Schengen vizesi için parmak izi vermiş başvuru sahibi, bu parmak izi kaydını Almanya vize müracaatında da kullanabilmektedir. Bunun için parmak izi sonrası alınan VIS ibareli Schengen vizesinin başvuru evraklarıyla birlikte ibraz edilme zorunluluğu bulunmaktadır. 
* 12 yaş altı çocuklar, fiziksel olarak parmak izi alımı mümkün olmayan kişiler ve resmi davetle Almanya seyahatinde bulunacak hükümet üyeleri dışındaki tüm Umuma Mahsus pasaport hamili kişiler parmak izi prosedürüne tabidir. 
* iData, biyometrik bilgileri toplama yetkisine sahiptir, fakat erişim ve kullanma hakkı yalnızca diplomatik Almanya temsilciliklerine aittir.
Parmak izi alınabilmesi için, her başvuru sahibinin şahsen iDATA şubesine gitmesi gerekmekte. Alınan parmak izi verileri beş yıl süreyle Avrupa Birliği Vize Bilgi Sistemi´nde (VIS) saklanacaktır. Bir kez parmak izi verdikten sonra bu süre zarfında yapacağınız diğer schengen vize başvurularınızı vekil tayin ettiğiniz bir kişi aracılığı ile de yapabilirisiniz.

Almanya Vizesi

Almanya Vizesi İçin Gerekli Evraklar (Schengen)

•    Güncel pasaport
•    Son altı ay içinde çekilmiş, Schengen biyometrik ölçülerine uygun İki Adet Vesikalık Fotoğraf
•    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
•   Tüm soruların başvuru sahibi tarafından tam ve eksiksiz olarak cevaplanmış olduğu Almanya vize başvuru formu. Almanya vizesi başvuru formu doldurulurken çift imza yerine dikkat edilmeli, başvuru tarihi atılmalı, başvuru formu eksiksiz olarak teslim edilmelidir. Başvuru formunda belirtilen telefon numaraları ve adres bilgileri başvuru sahibine ait olmalıdır.
•    Şahsen yazılmış ve imzalı vize talep dilekçesi.
•  Schengen ülkesinde ikamet edilecek süre zarfında (talep edilen vizenin süresini  kapsar nitelikte) muhtemel sağlık sorunları, acil tedavi veya vefata bağlı olarak yurda dönüş masraflarını karşılayabilecek uygun ve geçerli seyahat sağlık sigortası. Sigorta Avrupa Birliği üye ülkeleri kapsamalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalı; asgari poliçe tutarı 30.000 Euro teminatlı olmalıdır. 
•   Konaklama ve Ulaşım rezervasyon dokümanlar.
•   Vergi Levhası Fotokopisi
•  Almanya İçişleri Bakanlığı’nın yürürlükteki düzenlemeleri ile kalış süresine göre tespit edilen tutarlara uygun maddi imkanları gösterir gelir belgeleri. 
•   Varsa daha önce alınmış Schengen, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizeleri.
•   Son üç aylık dönemi kapsayan hesap özeti ve banka cüzdanı fotokopisi
•   Başvuru sahibi Türk vatandaşı değilse; Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen ve süresi planlanan seyahat tarihinden en erken üç ay sonra biten ikamet tezkeresi. 
• Türkiye’de öğrenimleri devam eden öğrencilerin yeni tarihli İngilizce Öğrenci Belgesinin aslının başvuru dosyasında bulunması gerekmektedir.
•   Reşit olmayan çocuklar için son 6 ay içerisinde çıkartılmış muvafakatname (Reşit olmayan çocuklar anne veya babaları ile seyahat etmemeleri durumunda, çocuğa refakat edecek kişiye düzenlenmiş noter onaylı muvafakatname)
•  Geçimi ebeveynleri veya eşi tarafından sağlananlar (öğrenciler, ev kadınları, reşit olmayanlar) nüfus kayıt örneklerini, geçimlerini sağlayan aile bireylerinin mali durumunu gösteren evraklarını, sponsorun şahsen yazacağı dilekçeyle birlikte başvuru dosyasına eklemelidirler.
• Almanya’da tanıdığının evinde konaklayacak olanlar, Almanya’da ikamet eden kişiden alınan davet mektubu, tatbik imzası bulunan kimlik fotokopisi; davet eden kişi Avrupa Birliği Vatandaşı değilse oturma izninin örneği de sunmalıdır.
•   Karayolu ile seyahat edecek olanlardan seyahat güzergah yazısı ve uluslararası ehliyet fotokopisi (beynelmilel)
*Gerekli tüm evraklar tamamlandıktan sonra idata ofisinden Almanya vizesi başvurusunda bulunmak için randevu alınması gerekmektedir. 
*Başvuru sahibinin seyahat amacına ve mesleki bilgilerine göre evraklar değişmektedir. Randevu gününden önce evrakların eksiksiz olarak tamamlanmış olmasına dikkat edilmesi gerekir. 

Almanya Vizesi Başvurusunda Bulunurken Dikkat Edilmesi Gerekenler

•    Almanya vizesinin işleneceği pasaportun, Almanya vizesinin sonlanma tarihinden sonra en az 6 ay geçerliliğinin olması ve üzerinde herhangi bir deformasyon, tahribat bulunmaması gerekmektedir.
•    Almanya vizesinin üzerindeki vizenin geçerliliğinin bitiş tarihine ve gün cinsinden ikamet süresine dikkat edilmelidir. Başvuru sahibi Schengen alanını vize geçerlilik tarihine kadar terk etmelidir. 
•    Aynı vize aralığı süresinde diğer Schengen ülkeleri de ziyaret edilecekse, Türkiye’den uçuşun gerçekleştirileceği ve en uzun süre konaklanacak ülkenin vizesine başvuru yapılmalıdır. Almanya vize başvurusu seyahatin ana hedefi olan ülkenin büyükelçiliğinden talep edilmelidir.  
•    Vize harcı ve koordinasyon ücretleri her bir başvurunun işleme koyulabilmesi için temin edildiği için iadesi, vize başvurusu ret ile sonuçlansa bile, yapılmamaktadır.
•    Almanya Konsolosluğu ihtiyaç duyması halinde başvuru sahibini mülakata çağırabilmekte veya ek evrak talebinde bulunabilir. Başvuru sahibi olası her iki durumda da vize işlenme süresinin uzayabileceğini göz önünde bulundurmalıdır. 
•    Almanya Konsolosluğunun yoğun olduğu tarihler göz önüne alınarak başvuru yapılmalıdır.  Yoğunluk ve teknik sorunlar nedeniyle Almanya vizesinin işlem süresi uzayabilmektedir.  Almanya ve Türkiye resmi tatilleri (Paskalya, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Noel, Yılbaşı/Yeni Yıl) nedeniyle işlem sürelerinin uzayabileceğini de göz önünde bulundurulmalıdır.
•    12 yaşından küçük olanlar; pedagojik formasyon sebebiyle seyahat eden öğrenciler; 28 Eylül 2005 tarihli, 2005/761/CE sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tavsiyesi çerçevesinde bilimsel araştırma amacı ile seyahat eden araştırmacılar; kar amacı taşımayan kuruluşların düzenlediği seminer, konferans, paneli kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerin 25 yaşını aşmamış katılımcıları vize harcından muaftır. 
•    Interrail ile seyahat edecek olan kişiler, Almanya’daki otel rezervasyonları dışında, gidecekleri diğer ülkelerin otel rezervasyonlarını da başvuru dosyasına eklemelidirler. 
•    Başvuruda bulunacak kişinin birinci dereceden akrabası ya da eşi AB vatandaşı ise yakınlık derecesini belgeleyen evraklarla birlikte başvuru yapılmalıdır.
•    Seyahat tarihinizin başlangıcından en fazla üç ay öncesine kadar Almanya vizesi başvurusu yapılabilmektedir.
•    Evlenmiş olanların pasaportlarında güncel soyadlarının bulunması gerekir. 
•    Başvuru sahibi Almanya’ya yapacağı seyahatinin amacına uygun vize kategorisine başvuru yapmalıdır. Turistik veya aile ziyaretinde bulunmak için Almanya seyahatini planlamış kişinin Ticari vize başvurusunda bulunması vizesinin reddedilmesine yol açabilir. Vize başvuru sürecinde esas sorunlar başvuru sahibinin sahte belge ibraz etmesi durumunda yaşanmaktadır.  Gerçeği yansıtmayan beyanlarda bulunan kişilerin vize başvuruları reddedilir. Almanya Konsolosluğu verilen bilgilerin doğruluğunun tespitine yönelik ilave kontroller yapmaktadır.
•    Bir yıllık veya uzun süreli seyahat sağlık sigortası yapılmamaktadır. Bir yıl içinde iş için sık sık Almanya’ya gidip gelen kişi her Almanya seyahati için sağlık sigortası yaptırmalıdır. Başvuru sahibi Almanya seyahatinin akabinde diğer bir Schengen ülkesine geçmeyi planlıyorsa, konaklama ve ulaşım rezervasyonlarını Almanya vizesi başvuru dosyasına eklemelidir. İlk defa Schengen vizesi talebinde bulunan kişiler mülakat için Almanya temsilciliğine çağırılabilmektedir. 

Almanya Vize İşlemleri

Duyurular

Konsolosluk işlemlerinde bulunacak kişilerin dikkatine!

  Hukuk ve Konsolosluk İşleri Bölümü gişe çalışma saatleri değişti Başkonsolosluk Hukuk ve Konsolosluk İşleri Bölümü'ne ait g...
2020-12-14 11:17:14 Devamı...

Almanya İstanbul Başkonsolosluk vize bölümü mesai saatleri

Almanya İstanbul Başkonsolosluk vize bölümü mesai saatleri;  Pazartesi – Perşembe: 07.20 – 12.00 / 12.30 – 16.30 Cuma : 07.20 ...
2020-12-14 10:55:08 Devamı...

Almanya Başkonsolosluğuna başvuru yapabilecek olan iller

Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, Sakarya ve Yalova ...
2020-12-14 10:51:56 Devamı...

Almanya Schengen vizesi hakkında bilgi

  Almanya Avusturya Belçika Çek Cumhuriyeti Danimarka Estonya Finlandiya Fransa Hollanda İspanya İsveç ...
2020-12-14 10:49:50 Devamı...
Tüm Duyurular
iDATA