Almanya Oturma İzni

Almanya Oturma İzni

Almanya  Oturma İzni talebinde bulunan kişi Almanya kamu güvenliğine ve düzenine karşı olan hassasiyeti, Federal Almanya’ya olan bağları ve Almanya’daki ikamet süresi dikkate alınır. Ayrıca kişinin iş durumu, çalışıyorsa gerekli izinlere sahip olması, Almanca bilgisi, Federal Almanya’nın hukuk ve toplumsal düzenine olan uyumu dikkate alınmaktadır. Bunun dışında kişinin kendisi ile birlikte yaşayan aile fertleri için yeterli büyüklükte bir eve sahip olması, kendisinin ve ailesinin geçimini sağlayabiliyor olması gerekmektedir. Almanya oturum izinleri çeşitli kategorilere ayrılmıştır. Kişi kendisine uygun oturum izni kategorisine göre prosedürleri tamamlamalıdır. 

Federal Almanya’ya girmek ve burada oturma izni almak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,  Avrupa Birliği Hukuku veya Kanun Hükmünde Kararname ile başka bir düzenleme yapılmadığı takdirde veya Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye Arasında Bir Ortaklık Kurulmasına İlişkin 12.9.1963 tarihli Anlaşma’ya (AET – Türkiye Ortaklık Anlaşması “Federal Resmi Gazete 1964 II Sayfa 509“) istinaden bir ikamet hakkı mevcut değil ise resmi bir Almanya Oturma İzni’ne sahip olmak zorundadırlar.

Almanya Oturma İzni Kategorileri;

1.Vize

2.Oturma izni

3.AB Mavi Kart

4.Yerleşme İzni

5. Avrupa Birliği Sürekli İkamet İzni

Başka bir düzenleme öngörülmediği sürece, oturma izni için geçerli olan hukuksal düzenlemeler AB Mavi Kart’a uygulanır.  Almanya oturma izni yabancı kişiye, kanunun öngörmesi veya ikamet izni türünün açıkça cevaz vermesi halinde bir işte çalışma hakkı sağlar. Her ikamet izni türünde; bu iznin, bir işte çalışma hakkı sağlayıp sağlamadığı belirtilir.  Federal İş Ajansının muvafakatında yer alan sınırlamalar, ikamet iznine işlenir.  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Almanya’daki bir işte ancak buna resmi olarak izin veren bir ikamet iznine sahip olmaları şartıyla çalışabilirler.  Almanya oturma iznine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ikamet izinleri dahilinde/süresinde bir işte istihdam edilebilirler.

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasındaki Ortaklık Anlaşması’na göre ikamet hakkı kazanmış olan bir yabancı, ne bir yerleşme iznine ne de bir Avrupa Birliği sürekli oturma iznine sahip olmaması halinde, bu ikamet hakkının mevcudiyetini bir oturma izni düzenleterek kanıtlamak yükümlülüğündedir.

Almanya Oturma İzni, süreli bir ikamet izni türüdür. Oturma İzni, kişinin ikamet amacı dikkate alınarak, süreli olarak verilmektedir.  Oturma İzninin süresi, bu iznin verilmesi, uzatılması veya geçerlilik süresinin belirlenmesinde esas alınan şartın ortadan kalkması halinde kısaltılabilmektedir.

Almanya ikamet izni verilmesi için başvuru sahibinin;

  • Kişinin geçimini sağlamış veya 1 derece yakının sponsorluğuyla sağlanmış olması,
  • Kimliğin ve yabancının bir başka ülkeye geri dönüş hakkının bulunmaması halinde, tabiyetin açıklığa kavuşturulmuş olması,
  • Sınır dışı edilme nedeninin mevcut olmaması,
  • İkamet izni verilmesine ilişkin talep hakkının mevcut olmaması halinde yabancının ikametinin Almanya Federal Cumhuriyeti’nin çıkarlarını tehlikeye düşürmemesi.
  • Pasaport yükümlülüğü şartlarını yerine getirmiş olması
  • Almanya vizesi ile vize tarihleri arasında Almanya’ya giriş yapmış olması
  • Talep edilen oturum izninin verilmesi için gerekli olan bilgileri vize talep dilekçesinde beyan etmiş olması şartlarına bağlıdır.

Eş durumundan dolayı elde edilen oturum izninin süresi 3 yıldır.  3 yılın sonunda oturma izninin süresi uzatılmalıdır. Bu üç yıllık süre evlilik birliğinin başladığı günden değil oturma izninin alındığı günden itibaren geçerlidir.

Eşten bağımsız oturma izni; evliliğe bağlı oturma izni evliliğin son bulmasıyla biter. Eşten bağımsız oturma izni en az 3 yıllık yasal evlilik süresinden sonra talep edilebilir.  Eşten bağımsız oturma izni; eşin vefatıyla, Alman vatandaşı bir çocuğa sahip olması ya da  kişinin 1 yıl boyunca aynı işverene bağlı olarak çalışıyor olması koşullarının sağlanması halinde verilmektedir.  Yabancı uyruklu eşin uyum kurslarına katılarak Almanca öğrenmeye devam etmesi gerektiğinden en fazla 1 yıl süreli oturum izni (Aufenthaltserlaubnis) verilmektedir.

Evlilik durumuyla oturma izni talebinde bulunan her iki eşin de 18 yaşını doldurmuş olması,

Asgari düzeyde Almanca bilgisine (A1) sahip olması, Almanya’daki eşin en az 1 yıl oturum iznine sahip olması, kişilerin dilekçe tarihinde evli olması, barınma ve yaşam masraflarının yeterli gelirle beyan edilmesi gerekmektedir. 

Yasal olarak 16 yaşından küçük çocuklar ebeveynleriyle yaşamak amacıyla Almanya’ya gelebilirler. 16 ve 17 yaşındaki çocuklar ebeveynleriyle birlikte gelmeleri halinde süreli oturma izni alabilirler.

Evlilik Birliği sebebiyle Süresiz Oturma izni (Niederlassungserlaubnis) için başvuru sahibinin Federal Almanya’da 5 yıldan beri resmen oturuyor olması  (Eş Alman ise, ya da serbest çalışıyorsa, mavi kartla Almanya’ya gelmişse 3 yıl), eşlerden en az birinin  Almanya’da 60 ay sigortalı olarak bir işte çalışmış olması, her iki eşin de sicilinin temiz olması, başvuru sahibinin süresiz çalışma iznine sahip olması, yeterli düzeyde Almanca Bilgisine (B1) ve mesleki bilgisine sahip olması,  Almanya’da hukuk, toplum düzeni ve yaşam koşulları hakkında temel  bilgi sahibi olması, 60 saatlik kursu başarıyla tamamlamış olması  (Orientierungskurs), 1 yıllık ikamet  süresini Almanya’da geçmiş olması gerekmektedir.


Öğrenciler İçin Oturum İzni

Yabancı uyruklu vatandaşa eğitim amacıyla Almanya’da ikamet ediyorsa oturum izni verilmektedir. Yüksek öğrenim amacı  yüksek öğrenime hazırlayan dil kursları ile dil programlarını da içermektedir. Yüksek öğrenim amaçlı oturum izni öğrencinin üniversiteye resmi olarak kayıt yaptırdığı durumlarda geçerlidir.  Yabancı öğrencilere oturum izni aşamasında öğrencinin Almancası da göz önünde bulundurulmaktadır. Fakat Almanca dil hazırlık eğitimi verilen üniversitelere kayıt yaptırmış öğrencilerde bu koşul aranmaz. Yüksek öğrenim amaçlı oturma izninin geçerlilik süresi, ilk verildiğinde ve uzatıldığında en az 1 yıl öğrenim ve yüksek öğrenimine hazırlayan önlemler sırasında süre 2 yılı geçmemelidir.

Öğrenim başvurusu amaçlı ikamet izni en fazla 9 aydır. Uzun süreli öğrenim amaçlı Almanya’ya gelenlere başka bir ikamet amacı için oturum izni verilmemekte veya başka bir amaç için öğrencinin oturum izni uzatılmamaktadır. Öğrenciler için talep edilen oturum izni yabancı öğrencilere 120 tam günü ve 240 günü geçmeyen  çalışma hakkı tanımaktadır.

Almanya Oturma İzni Süresinin Uzatılması

Almanya Oturma İzni uzatılmadan önce yabancının bir uyum kursuna düzenli olarak katılma yükümlülüğüne uyup uymadığı tespit edilir.  Yabancının, 44a maddesinin 1’nci fıkrası 1’nci cümlesine göre bir uyum kursuna düzenli olarak katılma yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde bu durum, oturma izninin uzatılmasına ilişkin karar verilirken dikkate alınır. Oturma izninin uzatılması hususunda karar verilirken, başvuru sahibinin yasal ikametinin süresi ve yabancının Federal Almanya’da yasal olarak ikamet eden aile fertleri için ortaya çıkacak sonuçlar dikkate alınır. Yabancının uyum kursuna düzenli olarak katılma koşulunun bulunması halinde, kişi uyum kursunu başarılı şekilde tamamlayamazsa veya toplumsal, sosyal yaşama başka türlü uyum sağladığını ispat etmediği sürece oturma izni her defasında asgari olarak 1 yıl uzatılır.

Bu internet sitesi Almanya Başkonsolosluğu'nun resmi sitesi değildir. Burada yer alan bilgilerin doğruluğunu işlemlerinize başlamadan önce mutlak suretle teyit ediniz. Almanya Schengen Vizesi, Almanya Oturum İzni ve vatandaşlık işlemlerinizle ilgili en güncel ve doğru bilgileri Almanya Büyükelçiliği, Almanya Başkonsolosluğu ve Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesinden öğrenebilirsiniz.

Duyurular

Almanya Konsolosluğu 2022 Tatil Günleri

Almanya’nın Türkiye’de bulunan tüm dış temsilcilikleri Türkiye ve Almanya Federal Cumhuriyeti resmi tatil günlerinde  ziyaretçil...
2023-08-07 10:22:26

Almanya konsolosluğu Noel’de ve yılbaşında kapalı olacak

Almanya konsolosluğu Noel’de ve yılbaşında kapalı olacak. Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Türkiye’de faaliyet gösteren temsilcilikleri T...
2023-08-02 11:59:33

Consultation for Germany

Consultation for Germany, bir Knight SP ailesi üyesidir. Consultation for Germany; Türkiye’ de bulunan Almanya Konsoloslukları, Büyükelçil...
2023-08-02 11:59:03

Almanya Schengen vizesi hakkında bilgi

Almanya Schengen vizesi hakkında bilgi detayına ilgili vize sayfasından da erişebilirsiniz. Almanya Schengen vize işlemleri Almanya Büyükelçil...
2023-08-02 11:52:43
Tüm Duyurular
Almanya Oturma İzni