Almanya Üniversite Eğitimi

Almanya’da Üniversite Eğitimi

Almanya dünyanın bilim, teknoloji ve ticaret alanlarında en ileri ülkelerinden biridir. Almanya, Avrupa’nın en gelişmiş sanayi ve teknoloji merkezidir. Almanya, dünyanın en büyük sanayi ihracatına sahiptir. Almanya üniversitelerinin kabul koşulları, diploma denkliği; mezuniyet sonrası çalışma ve oturma izninin yolunun açılması gibi koşullar düşünüldüğünde Almanya, Türk öğrencilerin üniversite eğitimi için en fazla rağbet ettiği ülkeler arasındadır. 350’ye yakın Üniversitede gelişen teknoloji ve bilim dallarına paralel olarak, sürekli yeni fakülte ve bölümler açılmaktadır. Alman Üniversiteleri, dünyanın en büyük şirketleri, sanayi işletmeleri, sivil toplum kuruluşları, devlet kurumları ve yerel yönetimlerle ortak çalışmalar yaparak, öğrencilerin derslerdeki teorik bilgilerini güncel uygulamalarla pekiştirme fırsatı sunmakta ve öğrencilerin mezuniyet sonrası iş sahibi olmalarını kolaylaştırmaktadır.

Günümüzde sürekli olarak gelişen bilim ve teknoloji alanlarında araştırma ile kariyer yapmayı teşvik eden ve en modern şekilde uygulayan Alman eğitim sistemi diplomalarının uluslararası denkliği bulunmaktadır, Almanya’da 3 yıl lisans eğitimini tamamlayan öğrenci Türkiye’deki bir üniversiteden 4 yıl lisans eğitimini tamamlamış öğrenciyle denk sayılır. Almanya’da üniversite eğitimi geniş bölüm seçeneği, bilimsel araştırmalara verilen önem, staj imkanları, okulun sunduğu iş ve kariyer deneyim alanları, sosyal, kültürel, sanatsal çalışmalar nedeniyle Almanya üniversite öğrencilerine çok farklı perspektifler sunmaktadır.  Almanya’da eğitim dili İngilizce olan bölümler akademik yelpazesini genişlettiği için ülkeye her yıl daha fazla öğrenci çekmektedir. 

YÖK denkliği Almanya’nın tüm devlet üniversiteleri için verilmesi, Almanya’da birçok okulun eğitim dilinin İngilizce olması, öğrencilerin sağlık, ulaşım gibi pek çok alandaki sosyal hizmetlerden yararlanması, mezuniyet sonrası iş bulan öğrencinin ikamet izin süresini uzatabilmesi, ülke içinde üniversite öğrencilerine tanınan birçok ayrıcalık ve indirim ( belli bölgelere kadar öğrencinin ulaşım ücretlerinden muaf tutulması) gibi sebeplerle Almanya yabancı öğrencilerin üniversite eğitimleri için tercih ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Birçok Alman üniversitesi öğrencilerini iki dalda (çiftdal / double) yaparak eğitmektedir ve buna göre öğrenciler ders dönemlerinde herhangi bir sıkışıklık olmadan veya dönem uzatmadan iki lisans diplomasına sahip olabilmektedir.

Almanya’da üniversite eğitimi için YÖK’e bağlı üniversitelerden birinden 4 yıllık bölüm okumaya hak kazanmış olmak şartı aranmaktadır. Bu temel kriterin dışında ön kayıt şartları üniversiteden üniversiteye farklılık göstermektedir; üniversitenin eğitim diline bağlı olarak Almanca veya İngilizce dil yeterliliği, Testdaf skoru gibi kriterlere göre değerlendirme yapılmaktadır. 

Almanya dünyada hem otomobil endüstrisi ve birçok teknoloji ürünleri alanında dünyanın en gelişmiş ürün ve markalarının üretildiği ülkedir. Almanya üniversiteleri, mühendislik, tıp ve psikoloji alanlarında uluslararası eğitim standartlarını belirleyen bir ülkedir.  Almanya üniversitelerine başvuru ve kabul işlemleri birçok Avrupa ülkesine göre kolay tamamlanır ve kısa sürer.

Almanya’da üniversite eğitimi için başvuran öğrenci, tüm koşulları sağlaması halinde başvurusunu takiben eğitim dönemine başlayabilmektedir.  Almanya’daki üniversitelerin çoğu devlet desteği altındadır. Öğrenci sadece üniversite harcını öder.  Almanya’da herhangi bir lisans programından mezun olan öğrenci, mezuniyetini takiben bir yıl içinde iş bulan öğrenci, iş sözleşmesi ve talep edilen diğer belgelerle oturma izni başvurusunda bulunabilir. Almanya’da yabancı öğrencilere tanınan çalışma müsaadesi ile (senede 90 tam veya 180 yarım gün) Türk öğrenciler çalışabilmekte, barınma ve beslenme giderlerini kendileri karşılayabilmektedir. Başvuruda bulunan öğrenci kayıt aşamasında sigorta belgesini sunmalıdır.

Almanya’da yaşayan herkes sağlık sigortasının bulunması gerekir. Türk öğrencilerin Almanya’daki bir üniversiteye başvuru yapabilmesi için LYS ile Türkiye’deki bir üniversiteye yerleşmiş olma şartında, yerleşilen üniversitenin devlet ya da özel(vakıf) üniversitesi ayrımı yapılmamaktadır. Öğrenci Türkiye’de yerleştiği bölüme Almanya’da devam etmek zorunda değildir.  Almanya’da farklı bir bölüm de tercih edebilir. 

Türkiye’de yerleşilen üniversitenin devlet veya vakıf üniversitesi ayrımı yapılmamaktadır.  LYS’yi önceki yıllarda kazanan öğrenci de Almanya’ya üniversite eğitimi için başvuruda bulunabilir. Almanya Üniversite Başvuru; Uni-Assist üyesi üniversitelere olan başvurularda online, sonra tam teşekküllü evrakla ilgili üniversiteye hitaben bu kuruma başvuru yapılır.

Uni-Assist üyesi olmayan üniversiteler için doğrudan ilgili üniversitenin öğrenci bürosuna yapılır; international office / Akademisches Auslandsamt.
Türkiye’den yapılan başvurular mezuniyet ve güncel öğrenim statüsüne göre Almanya'da üniversiteye direkt veya Studienkolleg şartıyla kabul şeklinde değerlendirilir.  

Studienkolleg dil kursu değildir, 1 yıl süren üniversite hazırlık programıdır. Düz liseden veya Anadolu liselerinden mezun olanlar Türkiye'de bir bölüme yerleşmiş olmak şartıyla Almanya'da üniversiteye direkt kabul edilirler.
• Türkiye'de meslek lisesi mezunlarından en az 1 yıl üniversitede okumamış olanlar ancak Studienkoleg sonrası nihai üniversite kaydını yaparlar.
• Studienkolleg için gerekli dil seviyesi ise B1'dir. Bazı Alman üniversiteleri B2 seviyesinde dil yeterliliği istemektedir.

Bachelor (Lisans) / Master (Yüksek Lisans) Dereceleri

Türkiye’de lisans derecesini tamamlayan kişiler Almanya master programlarına başvuruda bulunabilir. Almanya’da üniversite eğitim sisteminin Bologna süreciyle uyumu ve uluslararası denkliği sayesinde de yabancı üniversite öğrencilerinin beklentilerini fazlasıyla karşılamaktadır. Almanya’da lisans eğitimi 3 yıl, master eğitimi 2 yıl sürer. Almanya’da lisans derecesine sahip olduktan sonra master eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler direkt olarak mastera başlayabilirler.  Bachelor lisans derecesinin Türkiye denkliği 4 yıldır. 

Öğrencinin Almanya’da master programına başlayabilmesi için Türkiye’deki 4 yıllık bir bölümden mezun olması gerekmektedir. Üniversitenin sunduğu master programının eğitim diline göre belirlenmiş Almanca ve İngilizce dil yeterliliği şartı aranmaktadır.

Almanya’da İngilizce eğitim almak isteyen üniversite mezunları için 1000’nin üzerinde İngilizce Master ve Doktora Programı vardır. Lisans düzeyinde sadece İngilizce olan (Almanca zorunluluğu olmayan) programların sayısı her geçen gün artış göstermektedir.

ECTS sistemine göre ayrıca Türkiye'de alınan kredi sayısı Avrupa düzeyinde denk görülecek seviyededir. Almanya'da herhangi bir yüksek tahsil programına kabul iki kategoride değerlendirilir: konsekutive ve nicht-konsekutive. Bölümler İngilizce ve Almanca olabilir.  Almanya'da master programları devlet üniversitelerinde ücretsizdir. Sadece Almanya'da okulun standart eğitim harcı ödenmektedir.

Not Ortalaması (GPA). Not ortalamasının önemi ve seviyesi Almanya’da üniversiteden üniversiteye değişen ve standardı olmayan bir kriter olmakla beraber master için 4/2.70 olması şartı aranmaktadır. Uluslararası master programları için farklı üniversiteler GMAT gibi ekstra sınav isteyebilmektedir. Öğrencinin master eğitimi için tercih edeceği üniversitenin kendi kriterlerini öğrenmesi gerekmektedir. 
Almanya’da master eğitimi almak isteyen öğrenciler için 4 önemli şart bulunmaktadır:
•    Yabancı öğrencinin lisans not ortalası 2,70 ve üzerinde olmalıdır. 
•    Türk öğrenci hangi lisans bölümünden mezun ise, yüksek lisansı da aynı bölümden olmalıdır. 
•    Öğrencinin başvuru evrakları arasında bulunduracağı motivasyon mektubu ve üniversitenizden alacağınız referans mektupları başvuru dosyasına eklenmelidir.
•    Almanya’da yüksek lisans başvurusu yapabilmek için üniversite mezunu olmak ya da mezuniyet aşamasında olmak temel şartı bulunmaktadır.

Türk öğrencinin Almanya’da master eğitimi için öncelikle Almanca yeterliliğini TestDAF skoru ile belgelemesi gerekmektedir. Öğrenciler Almanya vizesini alıp Almanya’ya gittikten ve Almanca yeterlilik (DSH veya TestDaF) sınavlarından birini geçtikten sonra bölüm değişikliği talebinde bulunabilir.
Toefl 80 veya Ielts 6.0 dan yüksek olmalıdır. Alman üniversiteleri öğrenciyi kendi sınavlarına tabi tutmaktadır.
Matematik, tıp, gıda, tabiat bilim dallarında;
 Bachelor of Science (B.Sc.) - süre 3 yıl
 Master of Science (M.Sc.)  -  süre 2 yıl  
Dil, kültür, sanat, spor, sosyal bilim dallarında; 
Bachelor of Arts (B.A.) - süre 3 yıl
Master of Arts (M.A.)   - süre 2 yıl

Almanya Üniversite Başvurularında Dil Yeterliliği Belgesi Gerekli midir?

Alman üniversitelerine kayıt için dil yeterliliği TestDaF 4veya DSH 2 sınav sonuç belgesi Almanya üniversite  başvurusunda ibraz edilmelidir. Başlangıçtan ileri düzeye kadar A1/A2/B1/B2/C1 seviyeleri her biri 2 şer aylık kurs progamlarıyla uygulanır. Üniversite başvuru aşaması en az B2 seviyesiyle başlayıp kayıt zamanına kadar daha iler, seviye dil sınavı sonuç belgesi ile tamamlanabilmektedir. Almanya öğrenci vizesi için A1, B1 gibi herhangi bir seviyenin ibrazı gerekmez. Dil yeterliliği belgesi üniversiteye ibraz edilmelidir. 

Almanya Uygulamalı Üniversiteleri - FH (Fachhochschule)

Almanya'da üniversite eğitimi kapsamında akademik araştırma ve pratik uygulama ağırlıklı olmak üzere iki model mevcut olup her ikisi yüksek öğrenim statüsünde eğitim verir, mezuniyet ile 'Bachelor' ve 'Master' derecesi verir. Türkiye'de YÖK denkliği vardır.

Almanya'daki öğrencilerin yoğun şekilde uygulamalı eğitim alması ve öğrenimlerini pratik merkezli olarak bitirmesine imkan tanıyan bu tip okullar da yoğun ilgi görmektedir, mezunları özellikle endüstriyel sektörlerde tercih nedeni olmaktadır. Ayrıca Fachhochschule gurubundaki okulların pratik yeteneğin daha etkin geliştirilmesini amaçlayan ders programları, küçük gruplarla verdiği eğitim ve modern iş dünyası ihtiyaçlarına cevap verebilen branş seçenekleri de Almanya'da uygulamalı üniversitelerin tercih edilmesinde daha önemli rol oynamaktadır.

Almanya’da üniversite öğrencilerinin yaklaşık % 35′i uygulamalı yüksek okullara devam etmektedir. Uygulamalı yüksek okullar, Türkiye'de bilinen Meslek Yüksek Okulu'ndan farklı olarak lisans programı statüsünde değerlendirilir ve öğrenim süresi yine 3 yıldır. Akademik ve araştırma ağırlıklı modelde olan üniversite programına alternatif olan uygulamalı yüksek okullar meslek yüksekokulu değil, pratik içerikli üniversite olarak tanımlanır. Birçok okulda son yılını endüstride stajla geçiren öğrenciler mezun olunca edinilen pratik deneyim sayesinde çok hızlı şekilde mühendis olarak iş bulma avantajını değerlendiriyorlar.

Almanya'da inşaat mühendisliği, makine mühendisliği gibi uygulama gerektiren programlar bu nedenle piyasada çok tercih edilmekte, bununla birlikte bilgisayar mühendisliği gibi alanlarda Teknik Üniversite mezunları aynı şekilde tercih sebebi olmaktadır. 
•    Almanya’da üniversite eğitimiyle Avrupa Birliği’nin en çok konuşulan iki dili olan Almanca ve İngilizce akademik seviyede öğrenilebilir. 
•    Meslek lisesinden mezun olup (ÖSS/YGS/LYS sınav sonucu olmadan) direk geçiş hakkını kullanarak üniversiteye girmiş olan ve ilk yıl (1. sınıf sonunda) başarılı olmuş olan öğrenciler Türkiye’de almış oldukları derslerin belli bir kısmını saydırarak Almanya’da (1 yıl Studeankolleg okuduktan sonra) lisans tamamlaması yapabilirler.
•    Şu anda 4 yıllık örgün eğitim veren herhangi bir üniversite de kayıtlı olan öğrenciler yine Türkiye’de almış oldukları derslerin bir kısmını saydırarak (diledikleri zaman; 1., 2., 3. veya 4. sınıfta) yatay geçiş yaparak lisans tamamlaması yapabilir ve bir Alman Üniversitesi diplomasına sahip olabilirler.
•    Üniversite mezunları, ALES sınavına gerek olmadan Almanya’da Yüksek Lisans ve/veya Doktora yapabilirler.

Almanya Üniversiteleri

 110 Devlet Üniversitesi dahil 400 e yakın üniversite ve yüksek öğrenim (vocational) programı bulunan belli başlı Almanya Üniversiteleri aşağıda listelenmiştir;

•    Technische Universität München (TUM) (Technical University of Munich)
•    Ludwig Maximilians Universität, Mänchen (University of Munich)
•    Universität Heidelberg
•    Freie Universität Berlin
•    University of Göttingen
•    Aachen University of Technology
•    Berufsakademie Ravensburg
•    Christian-Albrechts-Universität
•    Dortmund University
•    Dresden Technical University
•    Ernst-Moritz-Arndt-University Greifswald
•    Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
•    Fachhochschule Fulda
•    Fachhochschule Karlsruhe
•    Fachhochschule Reutlingen, Hochschule fär Technik und Wirtschaft
•    Frankfurt University
•    Friedrich Schiller Universität, Jena
•    GISMA Business School
•    Heinrich-Heine-Universität Dässeldorf
•    Humboldt-University, Berlin
•    Institut f. Semantische Informationsverarbeitung
•    Johannes Gutenberg Universität, Mainz
•    Julius-Maximilians-Universität, Wärzburg
•    Katholische Universität Eichstätt
•    Martin Luther Universität Halle-Wittenberg
•    Medical University of Luebeck
•    Otto von Guericke Universität, Magdeburg
•    Ruhr-Universität Bochum
•    Technische Hochschule Darmstadt
•    Technische Universität Berlin
•    Technische Universität Braunschweig
•    Technische Universität Chemnitz-Zwickau
•    Technische Universität Clausthal
•    Technische Universität Dresden
•    Technische Universität Hamburg-Harburg
•    Technische Universität Ilmenau
•    Technische Universität M?nchen
•    Universität Augsburg
•    Universität Bamberg
•    Universität Bayreuth
•    Universität Bielefeld
•    Universität Bonn
•    Universität Bremen
•    Universität Duisburg
•    Universität Freiburg
•    Universität Gesamthochschule Essen
•    Universität Gesamthochschule Kassel
•    Universität Hamburg
•    Universität Hannover
•    Universität Hildesheim
•    Universität Köln
•    Universität Kaiserslautern
•    Universität Karlsruhe
•    Universität Konstanz
•    Universität Leipzig
•    Universität Mannheim
•    Universität Passau
•    Universität Potsdam
•    Universität Regensburg
•    Universität Rostock
•    Universität Stuttgart
•    Universität Tübingen
•    Universität Trier
•    Universität Ulm
•    Universität der Bundeswehr München
•    Universität des Saarlandes
•    Universität, Hohenheim
•    Universität-GH Paderborn
•    Universitaet des Saarlandes
•    University of Giessen
•    University of Marburg
•    University of Oldenburg
•    Otto Beisheim School of Management

 

 

 

Duyurular

Almanya Konsolosluğu 2022 Tatil Günleri

Almanya’nın Türkiye’de bulunan tüm dış temsilcilikleri Türkiye ve Almanya Federal Cumhuriyeti resmi tatil günlerinde  ziyaretçil...
2023-08-07 10:22:26

Almanya konsolosluğu Noel’de ve yılbaşında kapalı olacak

Almanya konsolosluğu Noel’de ve yılbaşında kapalı olacak. Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Türkiye’de faaliyet gösteren temsilcilikleri T...
2023-08-02 11:59:33

Consultation for Germany

Consultation for Germany, bir Knight SP ailesi üyesidir. Consultation for Germany; Türkiye’ de bulunan Almanya Konsoloslukları, Büyükelçil...
2023-08-02 11:59:03

Almanya Schengen vizesi hakkında bilgi

Almanya Schengen vizesi hakkında bilgi detayına ilgili vize sayfasından da erişebilirsiniz. Almanya Schengen vize işlemleri Almanya Büyükelçil...
2023-08-02 11:52:43
Tüm Duyurular
Almanya Üniversite Eğitimi